Kementerian Alam Sekitar Persekutuan Jerman (BMUB)

Kementerian Alam Sekitar Persekutuan Jerman (BMUB) telah membentuk Inisiatif Iklim Antarabangsa (IKI) pada tahun 2008. BMUB menggunakan IKI untuk membantu negara-negara membangun dan negara berkembang untuk mengurangkan pelepasan gas rumah hijau, adaptasi terhadap perubahan iklim dan memelihara biodiversiti. IKI menerima hasil daripada lelongan EU ETS, melalui Dana Iklim dan Tenaga (EKF), dan sumbangan tahunan yang signifikan dari BMUB. Pelaburan yang dibuat oleh IKI menyediakan negara-negara membangun dan negara berkembang dengan pembiayaan “baharu dan tambahan”, yang penting untuk pelaksanaan Perjanjian Paris.

WWF

Selama 50 tahun, WWF telah melindungi masa depan alam semula jadi. WWF adalah organisasi pemuliharaan terbesar dunia yang ditubuhkan di 100 negara dan disokong oleh kira-kira 5 juta USD di seluruh dunia. WWF bekerja secara unik dengan menggabungkan visi global dengan bukti saintifik, secara aktif terlibat dalam semua peringkat, dari tempatan ke global, dan memastikan penyelesaian yang inovatif dan idealistik disampaikanmemenuhi keperluan manusia dan alam semula jadi.

Rakan Utama

WWF-Indonesia dan WWF-Malaysia bekerjasama rapat dengan NGO lain, agensi kerajaan dan kontraktor bebas untuk mencapai objektif projek Heart of Borneo – Green Economy. Beberapa pihak kepentingan utama kami ialah:

Indonesia, peringkat kebangsaan: Kementerian Penyelaras Hal Ehwal Ekonomi bertanggungjawab untuk menyelaraskan dan mengharmonikan sokongan dasar dari kementerian-kementerian yang berkaitan dengan Heart of Borneo dan perancangan penggunaan tanah.

Indonesia, Daerah Kapuas Hulu: Daerah Kapuas Hulu akan mencadangkan  sebuah kawasan ‘Agropolitan’ untukkelulusan dari parlimen tempatan dan kementerian antara sektor.

Malaysia, peringkat persekutuan: Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar adalah Institut Fokus Kebangsaan Malaysia untuk Heart of Borneo.

Malaysia, negeri Sarawak: Jabatan Perhutanan Sarawak adalah agensi utama bagi projek Heart of Borneo di Sarawak.